Etablering af barrierer ved gyllebeholdere

Etablering af barrierer ved gyllebeholdere

Der skal etableres barrierer ved gylletanke nærmere end 100 m fra søer og vandløb, hvis der er en hældning på mere end 6 grader til søen eller vandløbet. Reglerne skal være overholdt pr. 1. oktober 2013:

Oversigt over reglerne for etablering af barrierer ved gyllebeholder:

Risikoområde

Barriere

Alarm
Terræn
ændring 

Afvikling 
I risikoområde* < 100 m
fra åbne vandløb og søer
(> 100 m2)
X X   X
I risikoområde* > 100 m
fra åbne vandløb og søer
(> 100 m2)
  X X  
Udenfor risikoområde*
< 100 m fra vandløb eller sø
  X    

* Et risikoområde er et område med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader til sø eller vandløb.  0 Alternativ til barriere