Hvem kontrollerer

Kontrollen skal udføres af en autoriseret kontrollant. Listen over autoriserede kontrollanter og nærmere oplysninger om beholderkontrol kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside.