Beholder der ikke længere anvendes

Hvis en beholder ikke længere er i anvendelse kan kontrollen udelades, hvis der underskrives en erklæring om at beholderen er udtages af driften. Erklæringen skal gives til kommunen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om beholderkontrol skulle være indgivet. Erklæringen skal indgives på denne blanket.