Anmodning om beholderkontrol

Det er brugeren af en beholder, som har ansvaret for, at den tilmeldes beholderkontrol samt afholder omkostningerne til kontrollen. Anmodning om beholderkontrol skal ske senest 6 måneder før beholderen bliver 10 år og senest 6 måneder før der er gået 10 år fra forrige kontrol. Anmodningen skal ske på denne blanket.