Dyreholdet størrelse

Det er vigtigt af hensyn til lugt hos naboer og ammoniakfordampning, at dyreholdet ikke er større end registreret hos kommunen. Hvis dyreholdet er for stort, skal det sættes ned, uanset om der søges om at få lovliggjort den ekstra produktion.