Bygninger

Det kontrolleres, om der er bygget nyt siden sidste tilsyn, og om der er tilladelse hertil.