Anvendelse af affald (slam) til markerne

F.eks. kan spildevandsslam udspredes på markerne under overholdelse af visse regler.