Udvidelse/ændring af større produktioner (Godkendelsespligt)

Større dyrehold, hvor produktionsarealet er større end 100 m² skal udvidelser og ændringer søges via  http://www.husdyrgodkendelse.dk/.