Hvornår er jorden forurenet?

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser. Læs mere om gældende grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.