Udveksling af jord

NYHED

Overskudsjord bliver en ressource, når den kan udveksles mellem forskellige projekter. Se mere på Jordhåndtering.dk

På den nye Jordbasen.dk kan du oprette en profil på dit jord eller finde egnet jord til dit projekt. Det gælder også depoter.