Flytning af jord

Hvilke jordflytninger skal anmeldes?

En trailer med op til 1m3 jord kan afleveres til genbrugspladserne uden anmeldelse og analyse.

Hvordan anmeldes flytning af jord?

Anmeldelsen skal ske senest 4 uger før flytningen. Flyttes jorden akut, skal det ske til godkendt modtageranlæg. 

Anmeld jordflytning via jordweb.dk - digitalt, hurtigt og gratis

Anmeld jordflytning via borgeronline.dk - skema

Se, hvem der kan modtage forurenet jord

Tjek hos Region Syddanmark, hvilke grusgrave, der kan modtage ren jord

 

Vigtigt: Vejen Jordfyldplads modtager kun ren jord. 

Der er krav om analyser

Jord, der skal anmeldes til kommunen, skal også analyseres eller flyttes til godkendt modtageranlæg.

Viser analyserne, at jorden er ren, kan den flyttes frit til en anden ejendom. Der skal normalt tages én analyse pr. 30 ton eller én analyse pr. 100m2. Se en liste over laboratorier 

Ren jord kan flyttes til landbrugsarealer

Viser en analyse at jorden er ren eller kommer jorden fra et areal uden pligt til anmeldelse, kan jorden flyttes til et dyrket landbrugsareal som jordforbedring. Det er en god idé at kontakte kommunen i forvejen, så du undgår at ødelægge beskyttede naturarealer, fortidsminder eller lignende.

Jorden skal udlægges i et jævnt lag på højst 50 cm tykkelse. Større terrænreguleringer kræver en særskilt tilladelse fra kommunen. 

Her kan du se Miljøstyrelsens faktaark

Regler om flytning af jord

Hvornår og hvordan anmelder jeg flytning af jord

Transportøren skal medbringe anmeldeskema  

Hvad siger loven?

Link til Vejen Kommunes Regulativ for jord med kortbilag for områdeklassificering

Link til jordflytningsbekendtgørelsen. Her står også noget om forureningskomponenter og prøvetagning