Varsling af tilsyn

Normalt varsler vi tilsynet skriftligt 14 dage før tilsynet skal finde sted.
Forud for den skriftlige varsling aftaler vi normalt en dato med virksomheden over telefonen. På den måde:
  • er vi sikre på at træffe den rigtige person
  • giver vi virksomheden mulighed for at fremskaffe eventuelle oplysninger, som vi gerne vil se ved tilsynet