Ordforklaring til faktura for miljøtilsyn og godkendelser

På din faktura er anført en række forkortelser, der er fastlagt i det edb-system, som kommunen anvender. Nedenfor er en liste over de hyppigst forekommende forkortelser med en uddybende forklaring. 

På grund af den rabat som gives ydelser, der leveres til husdyrbrug, er teksterne for husdyrbrug og teksterne for virksomheder i øvrigt forskellige. 

Husdyrbrug

Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for husdyrbruget

Teksten dækker over varsling af tilsyn, forberedelse af tilsynet, ajourføring af kommunes database, vurdering af oplysninger fra tilsynet på husdyrbruget, udarbejdelse af tilsynsrapport, samt de håndhævelsesreaktioner som tilsynet kan medføre. 

Tilsyn m.v. - aktiviteter på husdyrbruget

Teksten dækker over tilsyn på husdyrbruget mht. overholdelse af generelle regler i lovgivningen og vilkår i godkendelser samt kontrol med overholdelse af tilladelser. 

Godk. husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter ud.f husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter uden for husdyrbrug)

Teksten dækker over ydelser leveret af kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse. 

Udover udarbejdelse af miljøgodkendelse kan teksten dække over fremsendelse af materiale til brug for konsulentens arbejde og gennemgang af forslag til miljøgodkendelse udarbejdet af konsulent. 

Godk. husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter på husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - aktiviteter på husdyrbrug)

teksten dækker over opstartsmøde med medarbejder fra kommunen m.m

Godk. husdyrbrug § 11-12  - fr. tjenesteyd. ud.f. husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - fremmede tjenesteydelser udenfor husdyrbruget)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse ved brug af ekstern konsulent

Godk. husdyrbrug § 11-12  - frm. tjenesteyd. på husdyrbrug

(Godkendelse af husdyrbrug § 11-12 - fremmede tjenesteydelser på husdyrbruget)

Teksten dækker over møde på landbruget om miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - aktiviteter på bedriftens areal

(Godkendelse af husdyrbrug § 16 - aktiviteter på bedriftens areal)

Teksten dækker over møde på landbruget om miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - aktiviteter ud.f. bedrift. areal

(Godkendelse af husdyrbrug § 16 - aktiviteter udenfor bedriftens areal)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse af arealer.

Godk. husdyrbrug § 16 - fr. tjen.yd. ud.f. bedrift. areal

((Godkendelse af husdyrbrug § 16 - fremmede tjenesteydelser udenfor bedriftens areal)

Teksten dækker over udarbejdelse af miljøgodkendelse af areal ved brug af ekstern konsulent.

 

Øvrige Virksomheder

Tilsyn mv. - aktiviteter uden for virksomheden

Teksten dækker over varsling af tilsynet, forberedelse af tilsynet, ajourføring af kommunes database, vurderinger af oplysninger fra tilsynet på virksomheden, udarbejdelse af tilsynsrapport samt de håndhævelsesreaktioner som tilsynet kan medføre. 

Tilsyn mv. - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over tilsyn på virksomheden mht. overholdelse af generelle regler i lovgivningen og vilkår i godkendelser samt kontrol med overholdelse af tilladelser

Godkendelse - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over møde på virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse. 

Godkendelse - aktiviteter på virksomheden

Teksten dækker over behandling af ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelse.