Kampagnetilsyn 2017

Virksomheder

I år bliver der sat fokus på kvalitetssikring af vores registrering af virksomheder.

Hvornår/hvordan

Teknik & Miljø fører tilsyn med virksomheder, der enten er miljøgodkendelsespligtige eller opført på en liste over virksomheder, der skal betale for miljøtilsyn. Tilsynshyppighederne er fastlagt i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

I tidens løb er virksomheder lukket og nye er opstået. Formentlig er der en del virksomheder, der ikke er med på Vejen Kommunes liste over tilsynspligtige virksomheder.

Teknik & Miljø vil i 2017 kvalitetssikre vores lister over virksomheder, vi skal føre tilsyn med.
Kvalitetssikringen kan gå ud på at gennemgå erhvervsregistret for udvalgte branchekoder og sammenligne med virksomhederne på tilsynslisten.

Efterfølgende vil de nye virksomheder blive besøgt og orienteret om reglerne.

Mål for tilsynskampagne

Formålet er, at opdaterer kommunens liste over virksomheder der skal have tilsyn, så der bliver ført tilsyn med de virksomheder, der har tilsynspligt.

 

Evaluering af kampagnetilsyn 2016
- sortering og aflevering af bygge og anlægsaffald

Her kan du se evaluering af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2016 

Evaluering af kampagnetilsyn i 2015,
- miljømappe til autoværksteder

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2015

 

Evaluering af kampagnetilsyn i 2014,
- miljømappe til autoværksteder

Her kan du se evalueringen af kampagnetilsynene, som blev foretaget i 2014