Hvor ofte, der er miljøtilsyn afhænger af

Hvor ofte, der er miljøtilsyn afhænger af

  • Virksomhedens risikovurdering
  • Virksomhedens miljøbelastning
  • Virksomhedens omgivelser (måske ligger den i et særligt følsomt område)
  • Evt. prioriterede indsatsområder
Der er dog nogle retningslinjer for, hvor ofte vi som minimum kommer.
For følgende typer af virksomheder gælder:
Type af virksomhed Miljøtilsyn
Virksomheder, der har eller skal have en
miljøgodkendelse

min. hvert
3. år

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse
om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
min. hvert
6. år
Virksomheder, der er omfattet af en
branchebekendtgørelse
min. hvert
6. år
For alle øvrige virksomheder efter behov