Hvad ser vi på ved tilsyn

De enkelte brancher påvirker miljøet forskelligt - og derfor er der forskel på, hvad vi ser på. Som regel gennemgår vi dog virksomhedens forhold omkring:

  • Affald (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
  • Udledning af stoffer med spildevandet
  • Udledning af stoffer til luften
  • Olietanke
  • Støjende maskiner og aktiviteter
  • Forurening af jorden

Har virksomheden en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, så kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem. 

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden et tilsynsbrev, en tilsynsrapport og vores beslutning om virksomhedens kategorisering. I tilsynsbrevet står, hvis der har været bemærkninger til virksomhedens miljøforhold - og hvis der er noget, virksomheden skal gøre.

Tilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling.

Vejen Kommune udsender hvert år efter 1. november fakturaer for tilsyn og miljøgodkendelser. Se en forklaring på fakturaens indhold i PDF-format.