Miljøtilsyn

Hvad ser vi på ved tilsyn

De enkelte brancher påvirker miljøet forskelligt - og derfor er der forskel på, hvad vi ser på. Som regel gennemgår vi dog virksomhedens forhold omkring:

 • Affald (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Udledning af stoffer til luften
 • Olietanke
 • Støjende maskiner og aktiviteter
 • Forurening af jorden

Har virksomheden en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, så kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem. 

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden et tilsynsbrev, en tilsynsrapport og vores beslutning om virksomhedens kategorisering. I tilsynsbrevet står, hvis der har været bemærkninger til virksomhedens miljøforhold - og hvis der er noget, virksomheden skal gøre.

Tilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling.

Vejen Kommune udsender hvert år efter 1. november fakturaer for tilsyn og miljøgodkendelser. Se en forklaring på fakturaens indhold i PDF-format.

Varsling af tilsyn
Normalt varsler vi tilsynet skriftligt 14 dage før tilsynet skal finde sted.
Forud for den skriftlige varsling aftaler vi normalt en dato med virksomheden over telefonen. På den måde:
 • er vi sikre på at træffe den rigtige person
 • giver vi virksomheden mulighed for at fremskaffe eventuelle oplysninger, som vi gerne vil se ved tilsynet
Hvor ofte, der er miljøtilsyn afhænger af

Hvor ofte, der er miljøtilsyn afhænger af

 • Virksomhedens risikovurdering
 • Virksomhedens miljøbelastning
 • Virksomhedens omgivelser (måske ligger den i et særligt følsomt område)
 • Evt. prioriterede indsatsområder

Der er dog nogle retningslinjer for, hvor ofte vi som minimum kommer.

For følgende typer af virksomheder gælder:
Type af virksomhed
 
Miljøtilsyn
 
Virksomheder, der har eller skal have en
miljøgodkendelse
 
min. hvert 3. år
 
 
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse
om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
 
min. hvert 6. år
 
Virksomheder, der er omfattet af en
branchebekendtgørelse

min. hvert 6. år
 
 
For alle øvrige virksomheder efter behov
Rapporter om tilsyn på industrivirksomheder

 

Her kan du se den offentlige del af miljøtilsynsrapporterne.  

Du kan få aktindsigt i resten af rapporterne og kommunens øvrige oplysninger ved at henvende dig til Teknik & Miljø på mail: teknik@vejen.dk

Se de nyeste rapporter på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Klik på adressen for at se tilsynsrapporterne fra før 1. januar 2017

Finnmarken 2, Jels, 6630 Rødding v. Dansk Postservice.

Tornum Skovvej 6, 6660 Lintrup

Fr. d. 7's Gade 27, 6600 Vejen

Havmarkvej 1A, 6630 Rødding

Rytterdam 15, 6630 Rødding

Industrivej Vest 32, 6600 Vejen

Træskodal 2, 6630 Rødding

Ribevej 32A, 6630 Rødding

Sommerlyst 29, 6630 Rødding

Langagervej 2, 6630 Rødding

Park Allé 14, 16 og 18, 6600 Vejen

Brændstrup Røddingvej 1, 6630 Rødding

Haderslevvej 57, Jels, 6630 Rødding

Tornumgårdsvej 18, 6660 Lintrup

Koldingvej 30A, 6600 Vejen (5. april 2016)

Jels Vestergade 43, 6630 Rødding

Estrupvej 17, 6600 Vejen

Cementstøbervej 7, Jels, 6630 Rødding

Fredsholmvej 7, 6622 Bække

Grindstedvej 4, 6670 Holsted v. Nature Energy Holsted A/S

Dovervej 31, 6660 Lintrup

Foldingbrovej 47A, 6650 Brørup

Tvilhovej 8, 6752 Glejbjerg

Terpvej 69, 6630 Rødding

Foldingbrovej 43, 6650 Brørup

Elmeallé 6, 6622 Bække

Hustedvej, 6600 Vejen

Kirkevej 6, 6621 Gesten

Gl. Præstegårdsvej 1A, 6600 Vejen

Knudevejen 18, 6600 Vejen

Stenbro Allé 6, 6650 Brørup

Navervej 4, 6600 Vejen

Knudevejen 3, 6600 Vejen

Industrivej Vest 5, 6600 Vejen

Præstevænget 44, 6600 Vejen

Industrivej Vest 40, 6600 Vejen

Knudevejen 5, 6600 Vejen

Knudevejen 20, 6600 Vejen

Esbjergvej 58, 6650 Brørup

Ribevej 54, 6650 Brørup

Gammelengvej 21, 6630 Rødding

Terpvej 73, 6630 Rødding

Grindstedvej 4, 6670 Holsted v. N.C. Miljø

Rødding Bakkevej 31, 6630 Rødding

Vandværksvej 5, 6630 Rødding

Søndermarken 5, 6670 Holsted

Gamstvej 1A, 6600 Vejen

Park Allé 26, 6600 Vejen

Stenbro Allé 6, 6650 Brørup (basistilsyn)

Østergade 36, 6670 Holsted

Nørregade 69, 6650 Brørup

Esbjergvej 76, 6650 Brørup

Borgergade 2, 6752 Glejbjerg

Vester Allé 1A, 6600 Vejen

Ribevej 102, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Sverigesvej 8, 6600 Vejen

Energivej 16, 6670 Holsted

Chr. Sørensensvej 1, Skodborg, 6630 Rødding

Park Allé 22, 6600 Vejen

Rødding Vestermarksvej 2B, 6630 Rødding

Vestre Maltvej 9, 6650 Brørup

Østerlundvej 2, 6650 Brørup

Finmarken 1, Jels, 6630 Rødding

Fåborgvej 5, 6752 Glejbjerg

Ribevej 61A, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Industriparken 16, Skodborg, 6630 Rødding

Industrivej 5, 6630 Rødding

Staushedevejen 10, 6621 Gesten

Industrivej 1C, 6630 Rødding

Gørtlervej 1, 6600 Vejen

Finmarken 4, Jels, 6630 Rødding

Hyldelundvej 8, 6650 Brørup

Skodborgvej 4, 6630 Rødding

Vælding Bjergvej 4, 6650 Brørup

Kronborgvej 5, 6600 Vejen

Søndergade 56, 6650 Brørup

Industrivej 2, 6630 Rødding

Knudevejen 17B, 6600 Vejen

Tingvej 6, 6650 Brørup

Ø. Skibelundvej 47, 6600 Vejen

Vestre Maltvej 1, 6650 Brørup

Asbovej 38, 6600 Vejen

Hovedgaden 65, 6621 Gesten

Haderslevvej 32, 6630 Rødding

Kongevej 52, 6630 Rødding

Vejenvej 50, 6600 Vejen

Industrivej Syd 4, 6600 Vejen

Koldingvej 30A, 6600 Vejen (25. august 2015)

Vestre Stationsvej 49, 6621 Gesten

Erhvervsvej 2, 6650 Brørup

Tilsynsrapporterne:  

Miljøtilsyn 27. august 2014 hos Dansk Portservice A/S beliggende Finnmarken 2,  Jels, 6630 Rødding  

CVR: 33124228
P-nr.: 1000362025

Virksomhedens drift omfatter en maskinfabrik og et opskumningsanlæg. Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden. Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Egenkontrol omfatter journalføring for drift af opskumningsanlægget. En gennemgang af egenkontrollen omfattende eftersyn, reparationer, udskiftninger, driftsforstyrrelser samt årlig forbrug af materialer gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Miljøtilsyn den 20. august 2015 på virksomheden beliggende Tornum Skovvej 6, 6660 Lintrup

CVR nr.: 14170677

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted. Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden FK-Auto.  Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 19. august 2015 på Vejen Auto & MC beliggende Fr. d. 7´s Gade 27, 6600 Vejen

CVR nr: 31194407

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan og samtidig en del af en tilsynskampagne på autoværksteder. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 21. august 2015 på virksomheden beliggende Havmarkvej 1 A, Harreby, 6630 Rødding

CVR nr.: 66742512

Virksomheden tilhører branchen: Auto- og smedeværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Harreby Auto- og Smedeværksted ApS.

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 26. august 2015 på virksomheden beliggende Rytterdam 15, 6630 Rødding

CVR nr.: 33694628

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden H.O. Biler.

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 25. august 2015 på Vejen Kommunes Genbrugsplads beliggende Industrivej Vest 32, 6600 Vejen

CVR nr.: 29189838  

Virksomheden tilhører branchen: Genbrugspladser. Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.


Miljøtilsyn den 27. august 2015 på virksomheden beliggende Træskodal 2, Skodborg, 6630 Rødding

CVR nr.: 31939658

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted og vaskehal.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Roos Auto ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 2. september 2015 på virksomheden beliggende Ribevej 32 A, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

CVR nr.: 35381783

Virksomheden tilhører branchen: Motorcykelværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden MC Syd A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 3. september 2015 på virksomheden beliggende Sommerlyst 29, 6630 Rødding

CVR nr.: 76896216

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden FIAT Rødding.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 8. september 2015 på virksomheden beliggende Langagervej 2, Jels, 6630 Rødding

CVR: 33827946  

Virksomheden tilhører branchen: Autolakereri.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Bjarnes Autolakering.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 3. september 2015 på K. Hansen Transport A/S beliggende Park Allé 14, 16 og 18, 6600 Vejen

CVR nr.: 66623211

Virksomheden tilhører branchen: garageanlæg og pladser til kørende materiel.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 8. september 2015 på virksomheden beliggende Brændstrup Røddingvej 1, 6630 Rødding

CVR: 29602913

Virksomheden tilhører branchen: Motorcykelværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Custom Cycles Harley-Davidson ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 10. september 2015 på virksomheden beliggende Haderslevvej 57, Jels, 6630 Rødding.

CVR nr.: 12867344

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.  

Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Jels Autoværksted ApS. Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 16. september 2015 på virksomheden beliggende Tornumgårdsvej 18, 6660 Lintrup

CVR: 31583756

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Tornum Auto A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 25. august 2015 på Vejen Kommunes omlasteplads beliggende Koldingvej 30A, 6600 Vejen

CVR-nummer: 29189838.

Virksomheden tilhører branchen: omlastepladser.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse af et vilkår, der ikke var opfyldt. Den 2. oktober 2015 er indskærpelsen efterlevet.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 17. september 2015 på virksomheden beliggende Jels Vestergade 43, 6630 Rødding

CVR: 32563368  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt opfølgning på en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Jels Biler ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 16. september 2015 på Hans Frisesdahl A/S beliggende Estrupvej 17, 6600 Vejen

CVR nr.: 12598734

Virksomheden tilhører branchen: anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald, anlæg der nyttiggør farligt affald samt garageanlæg og pladser til kørende materiel.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 29. september 2015 på virksomheden beliggende Cementstøbervej 7, Jels, 6630 Rødding.

CVR: 30607651

Virksomheden tilhører branchen: Garageanlæg med værksted og vaskehal for busser.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Thykjær A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 22. september 2015 på Frebru Holding ApS, beliggende Fredsholmvej 7, 6622 Bække

CVR nr.: 31621259

Virksomheden tilhører branchen: anlæg der modtager ikke farligt affald.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 11. september 2015 på Nature Energy Holsted A/S beliggende Grindstedvej 4, 6670 Holsted

CVR nr.: 34734445

Virksomheden tilhører branchen: Biogasanlæg
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.  
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det i miljøgodkendelsen før senere.


Miljøtilsyn den 20. oktober 2015 på virksomheden beliggende Dovervej 31, 6660 Lintrup.

CVR: 33536771

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Foldingbro Auto- og Lastvognsservice.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 22. oktober 2015 på Green Soil A/S beliggende Foldingbrovej 47A, 6650 Brørup

CVR nr.: 78377011

Virksomheden tilhører branchen: jordbehandlingsanlæg.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Egenkontrollen har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

 

Miljøtilsyn den 30. september 2015 på Styropack A/S, Tvilhovej 8, 6752 Glejbjerg

CVR nr.: 69998518  

Virksomheden tilhører branchen: virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Egenkontrollen har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

 

Miljøtilsyn den 27. oktober 2015 på virksomheden beliggende Terpvej 69, Stenderup, 6630 Rødding.

CVR: 17546384

Virksomheden tilhører branchen: Auto- og træværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan samt en del af en tilsynskampagne med autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Produktionsskolen Vejen.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 29. oktober 2015 på Bakkegård A/S beliggende Foldingbrovej 43, 6650 Brørup

CVR nr.: 76769117

Virksomheden tilhører branchen: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse af vilkår i miljøgodkendelse og indskærpelse af Vejen Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Indskærpelserne er efterfølgende imødekommet.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 22. september 2015 på Bække Autohandel beliggende Elmeallé 6, 6622 Bække

CVR nr.:  11841481

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens miljøkampagne på autoværksteder. Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 5. november 2015, HedeDanmark A/S, beholder til oplagring af affald beliggende ved Hustedvej, 6600 Vejen

CVR nr.:  27623549

Virksomheden tilhører branchen: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 5. november 2015 på FM Maskiner A/S beliggende Kirkevej 6, 6621 Gesten

CVR nr.:  14182349

Virksomheden tilhører branchen: maskinværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.


Miljøtilsyn den 5. november 2015 hos Ditlevsens Biler, beliggende Gl. Præstegårdsvej 1A, 6600 Vejen

CVR nr.:  18400286  

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 26. november 2015 på virksomheden beliggende Knudevejen 18, 6600 Vejen.

CVR: 36692545

Virksomheden tilhører branchen: Anlæg til sortering og omlastning af metalskrot hhv. hård plast.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.

Gældende miljøgodkendelse med tilhørende VVM-afgørelse er meddelt den 24. august 2015 til Jysk Skrot af 2015 ApS.

Godkendelsen er dog ikke udnyttet. De beskrevne aktiviteter er således ikke påbegyndt endnu.

 

Miljøtilsyn den 29. oktober 2015 på Bakkegård A/S beliggende Foldingbrovej 43, 6650 Brørup.

CVR nr.: 76769117

Virksomheden tilhører branchen: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.


Tilsynet har givet anledning til indskærpelse af vilkår i miljøgodkendelse og indskærpelse af Vejen Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.


Miljøtilsyn den 24. november 2015 på Vejen Kommunes materialegård beliggende Stenbro Allé 6, 6650 Brørup.

CVR-nummer: 29189838.

Virksomheden tilhører branchen: garageanlæg.
Tilsynet er et aktivt tilsyn.
Der er ført tilsyn som opfølgning på et uheld med spild til kloaksystemet.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 1. december 2015 på virksomheden beliggende Navervej 4, 6600 Vejen.

CVR: 36456515

Virksomheden tilhører branchen: Oplag af planteværnsmidler.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden LFS KEMI A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 8. december 2015 på BSV Krantilbehør A/S beliggende Knudevejen 3, 6600 Vejen

CVR nr.: 30899989  

Virksomheden tilhører branchen maskinværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 3. december 2015 hos Svends Værksted, beliggende Industrivej Vest 5, 6600 Vejen

CVR nr.: 32276083

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.

Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 3. december 2015 hos SP Auto, beliggende Præstevænget 44, 6600 Vejen

CVR nr.:  26865549

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 3. december 2015 hos Vejen Biler, beliggende Industrivej Vest 40, 6600 Vejen

CVR nr.:  20097809  

Virksomheden tilhører branchen autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 4. december 2015 hos Autogården Vejen, beliggende Knudevejen 5, 6600 Vejen

CVR nr.:  11819591

Virksomheden tilhører branchen autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 4. december 2015 hos Vejen Trykluft ApS beliggende Knudevejen 20, 6600 Vejen

CVR nr.: 28308396

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder/autolakeringsanlæg.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 5. november 2015 hos Jydsk Veteranbil Værksted, beliggende Esbjergvej 58, 6650 Brørup

CVR nr.: 51750519

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 15. december 2015 hos Askov Tømrer-Snedker ApS, beliggende Ribevej 54, 6650 Brørup

CVR nr.: 31609275

Virksomheden tilhører branchen: Tømrer-snedker virksomhed.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 7. januar 2016 på virksomheden beliggende Gammelengvej 21, 6630 Rødding

CVR: 75858418

Virksomheden tilhører branchen: Autoophug.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Rødding Autoophug ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 12. januar 2016 på virksomheden beliggende Terpvej 73, Stenderup, 6630 Rødding

CVR: 66627217

Virksomheden tilhører branchen: Værksted for entreprenør- og landbrugsmaskiner.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Stenderup A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 13. november 2015 hos Rødding Fjernvarmeværk Amba, beliggende Rødding Bakkevej 31, 6630 Rødding.

CVR-nummer: 67037111

Virksomheden tilhører branchen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 24. november 2015 hos Brørup Fjernvarmeværk Amba. beliggende Vandværksvej 5, 6650 Brørup.

CVR: 13551472

Virksomheden tilhører branchen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Egenkontrollen har ikke givet anledning til reaktioner fra kommunens side.

 

Miljøtilsyn den 26. november 2015 hos N.C. Miljø beliggende Grindstedvej 4, 6670 Holsted

CVR: 28305141

Virksomheden tilhører branchen: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det i miljøgodkendelsen før senere.

 

Miljøtilsyn den 7. december 2015 hos FL Biler A/S beliggende Søndermarken 5, 6670 Holsted

CVR-nummer: 29805075
Virksomheden tilhører branchen: Autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 26. januar 2016 på virksomheden beliggende Gamstvej 1A, 6600 Vejen

CVR: 27647006  

Virksomheden tilhører branchen: Køreteknisk anlæg.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden DEKRA AMU Center Sydjylland A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 28. januar 2016 på virksomheden beliggende Park Allé 26, 6600 Vejen

CVR: 35518347  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af tørfoder til hunde og katte.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Arovit Dry Petfood A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 24. november 2015 på Vejen Kommunes materialegård beliggende Stenbro Allé 6, 6650 Brørup

CVR: 29189838  

Virksomheden tilhører branchen: garageanlæg.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 7. december 2015 hos Holsted Autohandel beliggende Østergade 36, 6670 Holsted

CVR-nummer: 19848299

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 10. december 2015 hos FIAT Brørup beliggende Nørregade 69, 6650 Brørup

CVR-nummer: 76896216

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan og samtidig en del af en tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 11. december 2015 hos Brørup Bilcenter beliggende Esbjergvej 76, 6650 Brørup

CVR-nummer: 45166414

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan og samtidig en del af en tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 15. december 2015 hos Honda Glejbjerg ApS beliggende Borgergade 2, 6752 Glejbjerg.

CVR-nummer: 19614506  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 20. januar 2016 på virksomheden beliggende Vester Allé 1A, 6600 Vejen.

CVR: 25711785  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af tagpap.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Nordic Waterproofing A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 20. januar 2016 på virksomheden beliggende Park Allé 22, 6600 Vejen.

CVR: 25711785  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af flydende bitumenprodukter.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Nordic Waterproofing A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 29. januar 2016 på virksomheden beliggende Ribevej 102, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

CVR: 63049115  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af fødevarer.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Cervera A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 4. februar 2016 på virksomheden beliggende Sverigesvej 8, 6600 Vejen

CVR: 33638760  

Virksomheden tilhører branchen: Træemballageproduktion.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden ASAPack ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 10. februar 2016 på virksomheden beliggende Energivej 16, 6670 Holsted

CVR: 27929885  

Virksomheden tilhører branchen: Blandeanlæg til flydende gødning.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden BJ-Agro Handel ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 11. februar 2016 på virksomheden beliggende Chr. Sørensensvej 1, Skodborg, 6630 Rødding

CVR: 10450713  

Virksomheden tilhører branchen: Transportvirksomhed med værksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden S. Chr. Sørensen A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 13. november 2015 hos Rødding Varmecentral, beliggende Vestermarksvej 2B, 6630 Rødding

CVR-nummer: 67037111  

Virksomheden tilhører branchen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.  

Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol.

 

Miljøtilsyn den 5. februar 2016 hos Rødding Varmecentral, beliggende Vestermarksvej 2B, 6630 Rødding

CVR-nummer: 67037111  

Virksomheden tilhører branchen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.  
Tilsynet er et opfølgende tilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med forhold vedrørende emissioner og spildevand på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol.

 

Miljøtilsyn den 21. december 2015 hos VR AUTOLAK ApS beliggende Vestre Maltvej 9, 6650 Brørup

CVR-nummer: 35384073  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 16. december 2015 hos VITTRUP MULTIVÆRKSTED beliggende Østerlundvej 2, 6650 Brørup

CVR-nummer: 18108402  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan og samtidig en del af en tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 18. februar 2016 på virksomheden beliggende Finnmarken 1, Jels, 6630 Rødding

CVR: 33124228  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af byggekomponenter i tyndpladestål/aluminium (tag, facade, tagrender og porte).
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Lindab Profil A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 5. januar 2016 hos Ole R. Jørgensen beliggende Fåborgvej 5, 6752 Glejbjerg.

CVR nr. : 30621026  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksteder.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn og en del af kommunens tilsynskampagne på autoværksteder.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 23. februar 2016 på virksomheden beliggende Ribevej 61A, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

CVR: 59789317  

Virksomheden tilhører branchen: Korn- og foderstofvirksomhed.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Danish Agro a.m.b.a., Sdr. Hygum afd.  
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 25. februar 2016 på virksomheden beliggende Industriparken 16, Skodborg, 6630 Rødding

CVR: 66383210

Virksomheden tilhører branchen: Servicevirksomhed for dæk og fælge.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Skodborg Dæk Service A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

 

Miljøtilsyn den 1. marts 2016 på virksomheden beliggende Industrivej 5, 6630 Rødding

CVR: 28868073

Virksomheden tilhører branchen: Maskinfabrik.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden P. Lindberg Industri A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 7. marts 2016 på virksomheden beliggende Staushedevejen 10, 6621 Gesten

CVR: 87824616  

Virksomheden tilhører branchen: Produktion af diætiske foderstoffer samt kosttilskud til mennesker.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Biofiber-Damino A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 1. marts 2016 på virksomheden beliggende Industrivej 5, 6630 Rødding

CVR: 28868073

Virksomheden tilhører branchen: Maskinfabrik.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden P. Lindberg Industri A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 1. marts 2016 hos Cimpro A/S beliggende Gørtlervej 1, 6600 Vejen

CVR: 45049310  

Virksomheden tilhører branchen: maskinværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.


Miljøtilsyn den 11. marts 2016 på virksomheden beliggende Finnmarken 4, Jels, 6630 Rødding

CVR: 19338940  

Virksomheden tilhører branchen: Garageanlæg.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Mini Entreprenøren Jels ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 15. marts 2016 på virksomheden beliggende Hyldelundvej 8, Lindknud, 6650 Brørup

CVR: 31118972

Virksomheden tilhører branchen: Motocrossbane.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Lindknud Motocross Klub.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Egenkontrol omfatter journal over træningskørsel og støjmåling af køretøjer.


Miljøtilsyn den 17. marts 2016 på virksomheden beliggende Skodborgvej 5, Langetved, 6630 Rødding

CVR: 26713110  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Jepsen Biler ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 4. marts 2016 hos Aquagain - Folding Smed A/S beliggende Vælding Bjergvej 4, 6650 Brørup.

CVR-nummer: 54249616

Virksomheden tilhører branchen: Maskinværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 8. marts 2016 hos BPI Champers, beliggende Kronborgvej 5, 6600 Vejen

CVR: 10418879  

Virksomheden tilhører branchen: maskinværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har givet anledning til en indskærpelse af regler i miljølovgivningen.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 17. marts 2016 hos TBS Maskinpower A/S beliggende Søndergade 56, 6650 Brørup

CVR-nummer: 17333615  

Virksomheden tilhører branchen: Maskinværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 30. marts 2016 på virksomheden beliggende Industrivej 2, 6630 Rødding

CVR: 17906232  

Virksomheden tilhører branchen: Autoværksted, vaskehal og tankstation.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Autoforhandler Mogens Schelde Hansen Rødding A/S.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.


Miljøtilsyn den 31. marts 2016 på virksomheden beliggende Knudevejen 17B, 6600 Vejen

CVR: 29189838  

Virksomheden tilhører branchen: Markfræsbane og værksted.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Vejen Kommune, Ungdomsskolen.  

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 4. april 2016 på virksomheden beliggende Tingvej 6, 6650 Brørup

CVR: 29189838

Virksomheden tilhører branchen: Motocrossbane.  
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Vejen Kommune, Ungdomsskolen.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 7. april 2016 på virksomheden beliggende Ø. Skibelundvej 47, Askov, 6600 Vejen

CVR: 33065221  

Virksomheden tilhører branchen: Maskinsnedkeri.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Special-Snedkeriet ApS.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 10. marts 2016 hos Snedkergården beliggende Vestre Maltvej 1, 6650 Brørup

CVR-nummer: 60882819  

Virksomheden tilhører branchen: Bygningssnedkeri.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 17. marts 2016 hos Nyby Auto, beliggende Asbovej 38, 6600 Vejen

CVR: 25982649

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 14. april 2016 hos Gesten Autoværksted, beliggende Hovedgaden 65, 6621 Gesten

CVR-nummer: 84594814.  

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 26. april 2016 på virksomheden beliggende Haderslevvej 32, Jels, 6630 Rødding

CVR: 21771694  

Virksomheden tilhører branchen: Genbrugsvirksomhed.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden Jels Produktforretning ApS.  

Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening fra den aktuelle drift. Aktiviteterne på virksomheden, nemlig oplag hhv. håndtering af jern- og metaldele til genbrug eller omsmeltning, indebærer dog en risiko for jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 28. april 2016 på virksomheden beliggende Kongevej 52, 6630 Rødding

CVR: 18768933  

Virksomheden tilhører branchen: Autolakereri.
Tilsynet er et prioriteret tilsyn (samlet tilsyn) ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden DK Autolakering.
Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om det.

Miljøtilsyn den 18. april 2016 hos Epoke A/S beliggende Vejenvej 50, 6600 Vejen

CVR-nummer: 14125345

Virksomheden tilhører branchen: Maskinværksted.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol.


Miljøtilsyn den 5. april 2016 på Vejen Kommunes materialegård, Industrivej Syd 4, 6600 Vejen

CVR: 29189838

Virksomheden tilhører branchen: garageanlæg.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse af regler for nedgravede olietanke.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.


Miljøtilsyn den 5. april 2016 på Vejen Kommunes materialegård, Koldingvej 30A, 6600 Vejen  

CVR: 29189838  

Virksomheden tilhører branchen: garageanlæg og anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

Miljøtilsyn den 28. april 2016 hos Gesten Autolakering, beliggende Vestre Stationsvej 49, 6621 Gesten

CVR: Endnu ingen.

Virksomheden tilhører branchen: autoværksteder.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.

 

Miljøtilsyn den 20. april 2016 hos Schela Plast beliggende Erhvervsvej 2, 6650 Brørup.

CVR-nummer: 49663218

Virksomheden tilhører branchen: Plastproduktion.
Tilsynet er et basistilsyn ifølge Vejen Kommunes tilsynsplan.
Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på virksomheden.
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.  

Tilsynet har ikke givet anledning til formelle reaktioner fra kommunens side.  

Der er ikke siden sidste tilsyn indberettet resultater af egenkontrol, da der ikke er krav om dette.