Miljøgodkendelser

En del virksomheder, anlæg og indretninger, skal godkendes af miljømyndigheden før de anlægges og tages i brug.
Ændringer af eksisterende virksomheder skal godkendes, hvis ændringen betyder øget forurening fra virksomheden jf. Bekendtgørelse om godkendelsespligtige virksomheder.

Læs mere om:

Start og ændringer af virksomheder

Hvis du tænker på at starte egen virksomhed, skal du være opmærksom på miljøet.

Det er en god idé at finde ud af, hvilke miljøregler der gælder for netop din virksomhed, både når du starter virksomheden, og hvis du senere udvider eller ændrer aktiviteterne.

At kende reglerne kan spare dig for dyre fejlinvesteringer. Hvis vi får de rigtige oplysninger, kommer du også hurtigere i gang.

Miljøregler kan omhandle:

 • Affald
 • Spildevand
 • Støj
 • Lugt
 • Luft

Forbrug af ressourcer er også miljø, f.eks.

 • Råvarer
 • Vand
 • Elektricitet
 • Varme
 • Kemikalier

Virksomheder kan opdeles i kategorier:

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Autoværksteder  
 • Andre virksomheder (§ 42-virksomheder)

 

Flytning og lukning af virksomhed

Når produktionen stopper

 • skal du fjerne alt affald fra grunden, så der ikke ligger rester, der kan forurene f.eks. jord eller overfladevand,
 • skal du kontakte Vejen Kommune for at afmelde virksomheden, og derefter betaler du ikke længere gebyr for miljøtilsyn,
 • kommer Vejen Kommune på tilsyn for at se, at alt er i orden.

Hvornår stopper en produktion? Det kan enten være, fordi virksomheden flytter produktionen til et andet sted, eller fordi virksomheden lukker helt.
 

Miljøgodkendelser -virksomheder

Se afgjorte miljøgodkendelser og revurderinger af IE-virksomheder herunder

 

Du kan få aktindsigt i de øvrige oplysninger der vedrører den enkelte sag ved at henvende dig til Teknik og Miljø på mail: teknik@vejen.dk

 

Klik på adressen for at se miljøgodkendelserne

Nature Energy Holsted A/S, Grindstedvej 4, 6670 Holsted (Miljøgodkendelse 2013)

Nature Energy Holsted A/S, Grindstedvej 4, 6670 Holsted (Tillæg 2015)

Linko Gas A.m.b.A, Tornumvej 15, 6660 Lintrup (Miljøgodkendelse 2011)

Linko Gas A.m.b.A, Tornumvej 15, 6660 Lintrup (Tillæg 2015)