Genbrugspladser

Tilmeld din virksomhed

Du kan nu tilmelde dig genbrugsordningen for erhverv 2018.

To ordninger

Virksomheder kan vælge imellem:

  • abonnement, hvor du betaler et fast gebyr pr. kalenderår for hvert tilmeldt køretøj
  • enkeltbesøg, hvor du betaler et beløb pr. besøg på pladsen

Når din virksomhed er tilmeldt en af ordningerne, kan du benytte genbrugspladserne på samme vilkår som private borgere.

Priser

Hvad koster det at benytte genbrugspladserne?

Abonnement

Virksomheden betaler et årligt beløb for hver tilmeldt bil:

Virksomhed Pris 2018 eksklusive moms

Håndværkere og anlægsgartnere samt
ikke oplyst erhverv

7.960 kr.

Øvrige virksomheder

2.160 kr.

Håndværkere og anlægsgartnere skal betale et større gebyr, fordi de typisk kommer med mere affald end andre erhverv.

Hvilken gruppe hører din virksomhed til?

I boksen "Erhverv på genbrugspladsen", kan du finde din virksomheds branchekode, og herefter kan du i affaldsbekendtgørelsen samme sted se hvilke brancher, der hører til håndværkere og anlægsgartnere.

Enkeltbesøg

Virksomheden betaler et beløb per besøg:

Virksomhed  Tilmelding    Pris per besøg eksklusive moms

Alle virksomheder

0 kr. 300 kr.