Modtageanlæg


Alt forbrændingsegnet erhvervsaffald skal afleveres på:

Vejen Kommunes Omlasteplads:

Koldingvej 30A
6600 Vejen
Telefon 79 96 62 40 eller 79 96 62 42