Genbrugspladsen og farligt affald

Hvis din virksomhed kun har små mængder farligt affald, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Du skal være tilmeldt for at benytte denne ordning.

Se mere om genbrugspladsordningen for virksomheder

Udover gebyr for tilmelding koster det 10 kr. pr. kg du afleverer.

Du skal aflevere det farlige affald:

  • direkte til personalet på pladsen
  • i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder, dog må maling afleveres i beholdere med højst 10 liter eller 10 kg i hver beholder
  • i den originale emballage, hvis det er muligt og altid i lukket beholder mærket med indhold og faresymboler
  • Du skal huske at du skal udfylde en kvitteringsblanket, som du skal medbringe på pladsen. På denne noteres det hvad det er du kommer med. Du kan udskrive kvitteringsblanketten her fra siden, så går det hurtigere, når du er på pladsen.

Kvittering for korrekt afleveret farligt affald

Husk at få personalet til at kvittere for dit farlige affald!

Bemærk! Genbrugspladsen tager ikke imod klinisk risikoaffald!