Farligt affald

Hvad er farligt affald?

Det er affald, som er farligt, fordi det udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. 

Farligt affald kan for eksempel være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv.

 

Godkendt modtageanlæg

Hvis du har store mængder farligt affald, skal du aflevere det farlige affald til et godkendt modtageanlæg. 

Esbjerg Affaldshåndtering 

Esbjerg Affaldshåndtering håndterer farligt affald fra virksomheder og forestår indsamlingsordning for farligt affald opstået i bl.a. Vejen Kommune.

Læs mere om Esbjerg Affaldshåndtering her

Andre godkendte modtageanlæg

Du kan også finde andre godkendte modtageanlæg i affaldsregisteret.

Du kan finde affaldsregisteret her

 

Genbrugspladsen 

Hvis din virksomhed kun har små mængder farligt affald, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Du skal være tilmeldt for at benytte denne ordning.

Se mere om genbrugspladsordningen for virksomheder her

Udover gebyr for tilmelding koster det 10 kr. pr. kg du afleverer.

Du skal aflevere det farlige affald:

  • direkte til personalet på pladsen
  • i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder, dog må maling afleveres i beholdere med højst 10 liter eller 10 kg i hver beholder
  • i den originale emballage, hvis det er muligt og altid i lukket beholder mærket med  indhold og faresymboler

Du skal huske at du skal udfylde en kvitteringsblanket, som du skal medbringe på pladsen. På denne noteres det hvad det er du kommer med. Du kan udskrive kvitteringsblanketten her fra siden, så går det hurtigere, når du er på pladsen.

Kvittering for korrekt afleveret farligt affald

Husk at få personalet til at kvittere for dit farlige affald!

Bemærk! Genbrugspladsen tager ikke imod klinisk risikoaffald!