Farligt affald

Hvad er farligt affald?

Det er affald der udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.

Farligt affald kan for eksempel være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv.

Farligt affald kan også være affald fra renoverings og nedrivningsprojekter hvor byggeaffaldet indeholder høje koncentrationer af eksempelvis PCB, klorparaffiner eller tungmetaller. 

Farligt affald er også asbestholdigt affald.

Læs mere om farligt affald fra byggeaffald

Er du i tvivl så kontakt Vejen Kommune. 

Modtageanlæg

Hvis du har store mængder farligt affald, skal du aflevere det til et godkendt modtageanlæg.

Esbjerg Affaldshåndtering 

Esbjerg Affaldshåndtering håndterer farligt affald fra virksomheder og forestår indsamlingsordning for farligt affald opstået i bl.a. Vejen Kommune.

Find Esbjerg Affaldshåndterings priser og åbningstider

Fortum Waste Solution A/S

Farligt byggeaffald anvises af Vejen Kommune til:

Fortum Waste Solution A/S
Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
Telefon 63 31 71 00

Kundeservicen for farligt affald, på telefonnummer 80 31 71 00, har åbent:

Ugedag Åbningstid
Mandag - torsdag   kl. 07.00 - 16.00
Fredag kl. 07.00 - 15.00

 

Find mere information på Fortum Waste Solutions hjemmeside

Læs mere om byggeaffald og miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggeaffald

Andre godkendte modtageanlæg

Du kan også finde andre godkendte modtageanlæg i affaldsregisteret.

Du kan finde affaldsregisteret her

Genbrugspladsen og farligt affald

Hvis din virksomhed kun har små mængder farligt affald, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Du skal være tilmeldt for at benytte denne ordning og du må max aflevere 200 kg om året.

Se mere om genbrugspladsordningen for virksomheder

Udover gebyr for tilmelding koster det 10 kr. pr. kg du afleverer.

Du skal aflevere det farlige affald:

  • direkte til personalet på pladsen
  • i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder, dog må maling afleveres i beholdere med højst 10 liter eller 10 kg i hver beholder
  • i den originale emballage, hvis det er muligt og altid i lukket beholder mærket med indhold og faresymboler
  • Du skal huske at du skal udfylde en kvitteringsblanket, som du skal medbringe på pladsen. På denne noteres det hvad det er du kommer med. Du kan udskrive kvitteringsblanketten her fra siden, så går det hurtigere, når du er på pladsen.

Kvittering for korrekt afleveret farligt affald

Husk at få personalet til at kvittere for dit farlige affald!

Bemærk! Genbrugspladsen tager ikke imod klinisk risikoaffald!