Byggeaffald

Anmeld byggeaffald

Når du nedriver eller renoverer en bygning, skal du anmelde byggeaffaldet til kommunen senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldepligten gælder altid, hvis det drejer sig om:

  • arealer større end 10 m2 
  • mere end 1 ton affald
  • renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950 - 1977
  • udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

Du finder det elektroniske anmeldeskema i boksen "Byggeaffald".

Du skal benytte NemID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter NemID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Din anmeldelse skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager. Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Du skal huske at:

Anmelde nedrivnings- eller renoveringsarbejdet i henhold til byggelovgivningen

Midlertidige aktiviteter, der støjer og støver udendørs, er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen

Se også:

Genbrug dine (rene) byggematerialer

PCB, asbest og andre farlige stoffer