Erhvervsaffald

Genbrug ressourcerne

Alt det affald, der kommer fra din virksomheds aktiviteter, kalder vi erhvervsaffald.
Det meste erhvervsaffald kan genanvendes, og derfor er det vigtigt, at du sorterer affaldet der, hvor det opstår.

Brug godkendte transportører

Du kan finde de godkendte transportører på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Eller kontakt Teknik & Miljø - affald@vejen.dk - for vejledning.