Deponi

Modtageanlæg

Asbesttagplader og andet affald til deponi skal afleveres på:

 

Måde Deponi

Mådevej 99
6705  Esbjerg Ø
Telefon 76 16 18 91

Åbningstider

mandag til torsdag                               kl. 7.00-15.00
fredag                                                 kl. 7.00-13.00

Begge deponier holder lukket lørdag, søndag og helligdage, 24. og 31. december. 
Lukket fra kl. 12.00 1. maj og grundlovsdag.

 

Affaldsdeklaration

Før du afleverer affald til deponi, skal du udfylde en affaldsdeklaration, og Deponi Syd I/S skal godkende den.

Møder du op på deponiet uden forhåndsgodkendt deklaration, bliver du afvist!

 

Priser pr. 1. januar 2019
Affald Pris
Restaffald til deponi 815,00 kr./ton
Asbest, eternit 915,00 kr./ton
PCB-holdigt byggeaffald  915,00 kr./ton


Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms.

Du kan se flere priser på Deponi Syds hjemmeside