Priser

Priser pr. 1. januar 2020

Affald Pris
Restaffald til deponi 855,00 kr./ton
Asbest, eternit 955,00 kr./ton
PCB-holdigt byggeaffald 955,00 kr./ton
MFS-holdigt affald   885,00 kr./ton

Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms

Du kan se flere priser på Deponi Syds hjemmeside