Priser

Priser pr. 1. januar 2019

Affald Pris
Restaffald til deponi 815,00 kr./ton
Asbest, eternit 915,00 kr./ton
PCB-holdigt byggeaffald   915,00 kr./ton

Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms

Du kan se flere priser på Deponi Syds hjemmeside