Modtageanlæg

Asbesttagplader og andet affald til deponi skal afleveres på:

Måde Deponi - Deponi Syd I/S

Mådevej 99
6705  Esbjerg Ø
Telefon 76 16 18 91