Affaldsdeklaration

Før du afleverer affald til deponi, skal du udfylde en affaldsdeklaration, og Deponi Syd I/S skal godkende den.

Møder du op på deponiet uden forhåndsgodkendt deklaration, bliver du afvist!

Find vejledning og link til udfyldning af deklaration her