Affald til deponi

Modtageanlæg - Deponi Syd I/S

Deponeringsegnet affald skal til Måde Deponi - Deponi Syd I/S

Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Telefon 76 16 18 91

Åbningstider
Ugedag Åbningstid
Mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00
Fredag kl. 07.00 - 13.00
Lørdag og søndag Lukket
1. maj og Grundlovsdag kl. 07.00 - 12.00
Helligdage, 24. og 31. december   Lukket

 

Bemærk at man skal være ude ad deponiet, når det lukker. Vi opfordrer derfor transportører til at komme i god tid inden lukketid. 

Affaldsdeklaration

Før du afleverer affald til deponi, skal du udfylde en affaldsdeklaration, og Deponi Syd I/S skal godkende den.

Møder du op på deponiet uden forhåndsgodkendt deklaration, bliver du afvist!

Find vejledning og link til udfyldning af deklaration her

Priser
Affald Pris
Restaffald til deponi 925,00 kr./ton
Asbestholdigt affald (kranes) 1025, 00 kr./ton
Asbestholdigt affald (tippes) 1125,00 kr./ton
PCB-holdigt byggeaffald 1025,00 kr./ton
MFS-holdigt affald   955,00 kr./ton


Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms

Du kan se flere priser på Deponi Syds hjemmeside

Deponi Syd I/S hjemmeside