Dagrenovationslignende affald

Dagrenovationslignende affald

Hvis din virksomhed har affald fra frokoststue eller kantine eller har andre former for dagrenovation, skal virksomheden tilmeldes den kommunale indsamlingsordning.

Eksempler på dagrenovationslignende affald er:

  • Madaffald i form af kasserede fødevarer, madrester og produktionsrester
  • Ikke genanvendelig emballage, som f. eks. mælkekartoner og kaffeposer
  • Snavset køkkenrulle og servietter
  • Engangsservice, madpakkepapir og støvsugerposer
  • Ikke rengjort plast- og metalemballage
  • Indpakket og afkølet sod og aske

Husk at dagrenovationslignende affald ikke må blandes sammen med forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Forbrændingsegnet erhvervsaffald skal afleveres til en godkendt transportør.

Eller kontakt Teknik & Miljø - affald@vejen.dk - for vejledning.