Dagrenovation

Gælder for alle virksomheder i Vejen Kommune

  • Dagrenovation fra virksomheder skal altid afleveres til den kommunale indsamlingsordning
  • Dagrenovation er affald, der har været i berøring med fødevarer
  • Dagrenovation må ikke blandes sammen med forbrændingsegnet erhvervsaffald

Forbrændingsegnet erhvervsaffald skal afleveres til en godkendt transportør.

Eller kontakt Teknik & Miljø - affald@vejen.dk - for vejledning.