Vejledende grænseværdier

Værdierne er som udgangspunkt vejledende niveauer. 

 

Stof Rene materialer Forurenet affald Farligt affald
  Genbruges direkte eller genanvendes  Forbrænding eller deponi  Special behandling eller deponi
   mg/kg  mg/kg  mg/kg
 Arsen  < 20  20 - 1.000  > 1.000
 Asbest      XXXX
 Bly  < 40  40 - 2.500  > 2.500
 Cadmium  < 0,5  0,5 - 1.000  > 1.000
 Chrom total  < 500  500 - 1.000  > 1.000
 Cyanid   < 1 1- 2.500  > 2.500
 Klorparaffiner (kortkædet)  < 3    > 10.000
 Kobber  < 500  500 - 2.500  > 2.500
 Kulbrinter (C20 - C35)  < 100  100 - 10.000  > 10.000
 Kviksølv  < 1  1 - 1.000  > 1.000
 Nikkel  < 30  30 - 1.000  > 1.000
 PAH (total)  < 4  4 - 1.000  > 1.000
 PCB (total)  < 0,1  0,1 - 50  > 50
 PCB total ift. genanvendelse    Max 2,0  
 Zink  < 500 500 - 2.500  > 2.500