Bygningsgennemgang

Som bygherrer skal du altid foretage en bygningsgennemgang af din bygning inden du påbegynder en renovering eller nedrivning. En bygningsgennemgang er en indledende vurdering af hvilke problematiske stoffer der kan forventes.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, PAH´er, tungmetaller og klorparaffiner.

Du skal være opmærksom på bygningens alder, hvilke byggematerialer, der indgår og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.