Bygningsgennemgang og miljøkortlægning

Bygningsgennemgang:

Der skal altid foretages en bygningsgennemgang af din bygningen inden du påbegynder renoveringen eller nedrivning.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, tungmetaller og klorparaffiner.

Har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen - dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

Kortlægning:

Men hvad menes der egentlig, når der tales om bygningsgennemgang? Typisk vil det omfatte først en screening og efterfølgende en kortlægning. Ved screening af bygningen vurderer man, hvilke eventuelle problematiske stoffer eller materialer der kan forventes at være i bygningen. På baggrund af screeningen tilrettelægger man den efterfølgende kortlægning, hvor man udtager relevante prøver.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Bygninger fra 1950 - 1977:

Bygninger opført eller renoveret inden for denne tidsperiode indeholde med stor sandsynlighed det sundhedsskadelige stof PCB. Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har du derfor som bygherrer pligt til at screene og evt. kortlægge for din bygning PCB.

Der er stor sandsynlighed for PCB hvis:

  • din bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

 Se PCB-diagram

 Screeningsskema

Afrensning:

Er bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt malet med malingstyper der indeholder problematiske stoffer, som for eksempel bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparaffiner med mere, skal malingen afrenses for at undgå spredning af de miljøfremmede stoffer.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Vejen Kommune vil ud fra dokumentationen vurdere, om byggeaffaldet kan genanvendes.

Information og vejledninger:

Herunder kan du finde vejledninger og information til, hvordan du håndterer de mest kritiske materialer.