Bygningsgennemgang og miljøkortlægning

Bygningsgennemgang:

Der skal altid foretages en bygningsgennemgang af din bygningen inden du påbegynder renoveringen eller nedrivning.

Dette er fordi at der i byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer, for eksempel, PCB, asbest, tungmetaller og klorparaffiner.

Har man styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen - dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

Kortlægning:

Men hvad menes der egentlig, når der tales om bygningsgennemgang? Typisk vil det omfatte først en screening og efterfølgende en kortlægning. Ved screening af bygningen vurderer man, hvilke eventuelle problematiske stoffer eller materialer der kan forventes at være i bygningen. På baggrund af screeningen tilrettelægger man den efterfølgende kortlægning, hvor man udtager relevante prøver.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Bygninger fra 1950 - 1977:

Bygninger opført eller renoveret inden for denne tidsperiode indeholde med stor sandsynlighed det sundhedsskadelige stof PCB. Inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, har du derfor som bygherrer pligt til at screene og evt. kortlægge for din bygning PCB.

Der er stor sandsynlighed for PCB hvis:

  • din bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • der har været udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977

 Se PCB-diagram

Din bygningsgennemgang skal sendes ind til kommunen:

Det er kommunen der klassificerer og anviser dit byggeaffald. Dette gøres ud fra din bygningsgennemgang (kortlægningen). Så når du har fået udarbejdet en bygningsgennemgang skal du sende den ind til kommunen. Så vil kommunen vurdere den i forhold til klassificeringen og anvisningen af dit byggeaffald.

Husk, at kommunens behandling af din bygningsgennemgang går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

Brug vores "Gode råd" ark som du finder længere nede på siden.