Er din jord forurenet?

Hvornår er jorden forurenet?

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser. Læs mere om gældende grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad er jorden forurenet med? 

Jorden kan være forurenet med mange forskellige stoffer, eksempelvis benzin- og olieprodukter eller opløsningsmidler som benzen og xylen.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes blandt andet i rabatten langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly. 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Gravearbejde og byggeri

Inden du begynder at grave på din grund, er det vigtigt, at du finder ud af, om grunden er forurenet. På Vejen Kommunes digitale kort kan du se, om din grund er forurenet. Hvis grunden er kortlagt som forurenet, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på.

I byzoner er de fleste arealer klassificerede som lettere forurenede. På Vejen Kommunes digitale kort kan du se, om din grund er omfattet af områdeklassificering eller er forurenet.

Hvis du uventet støder på forurening, skal du stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

Flytning af jord

Du har pligt til at anmelde jordflytning til kommunen, hvis jorden:

  • er forurenet
  • kommer fra en kortlagt grund
  • er områdeklassificeret
  • stammer fra offentlig vej eller
  • stammer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Læs mere om jordflytninger og hvordan du anmelder jordflytninger