Genbrugspladsen og farligt affald

Hvis din virksomhed kun har små mængder farligt affald, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Du skal være tilmeldt for at benytte denne ordning og du må max aflevere 200 kg om året.

Se mere om genbrugspladsordningen for virksomheder

Udover gebyr for tilmelding koster det ekstra at aflevere farligt affald. Du kan se hvad det koster at aflevere farligt affald her.

Du skal aflevere det farlige affald:

  • direkte til personalet på pladsen
  • i mindre beholdere og højst 5 liter eller 5 kg i hver beholder.
  • i den originale emballage, hvis det er muligt og altid i lukket beholder mærket med indhold og faresymboler
  • Du skal huske at du skal udfylde en kvitteringsblanket, som du skal medbringe på pladsen. På denne noteres det hvad det er du kommer med. Du kan udskrive kvitteringsblanketten her fra siden, så går det hurtigere, når du er på pladsen.

Kvittering for korrekt afleveret farligt affald

Husk, at få personalet til at kvittere for dit farlige affald!

Bemærk! Genbrugspladsen tager ikke imod klinisk risikoaffald!