Bygningskortlægning

Som bygherre skal du inden dit projekt (renovering, ombygning, nedrivning) påbegyndes få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

På baggrund af denne screeningen skal der laves en bygningskortlægning, som detaljeret beskriver, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer der forekommer i din bygning. Din bygningskortlægning vil derfor typisk indbefatte prøvetagning af materialer, for at finde indholdet og udbredelsen af stofferne, så de kan sorteres fra og blive bortskaffet korrekt.

Du skal også huske at være opmærksom på bygningens alder, og hvilke anvendelser bygningen gennem tiden har tjent.

Har du styr på potentielle miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra start, er det en fordel på lang sigt for alle involverede parter i processen. Dette er dels fordi man forebygger miljø- og sundhedsmæssige risici og dels fordi man undgår risiko for senere forsinkelser, ekstraregninger og usikkerheder i projektet på grund af, at eventuelle problematiske stoffer opdages for sent.

For råd og vejledning kan du læse Vejen Kommunes "Gode råd" ark.

For udarbejdelse af en bygningskortlægning anbefaler vi at du kontakter et professionelt firma.

Vejen Kommune anbefaler også Dakofas "Viden om" Den gode kortlægningsrapport.

Bygningskortlægningen skal sendes ind til Vejen Kommune

Bygningskortlægningen sendes ind til Vejen Kommune. Dette kan gøres direkte via mail, via nedrivningsansøgningen i Byg og Miljø, eller i den digitale affaldsanmeldelse inde på www.bygningsaffald.dk, (her skal den under alle omstændigheder vedhæftes). For hurtigere sagsbehandling anbefaler Vejen Kommune, at bygningskortlægningen sendes ind i god tid.

Bemærk, at Vejen Kommune kan kræve supplerende oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til den videre sagsbehandling.