Afrensning

Er dine tungvægge, betongulve i din bygning behandlet med materialer der kan indeholde problematiske stoffer, som for eksempel tungmetaller, PCB, klorparaffiner med mere, så skal materialerne renses af. Dette kan eksempelvis være maling eller tapet. 

Dette er for at undgå at sprede de miljøfremmede stoffer til miljøet, men også så beton og mursten kan gå videre til genanvendelse. Jo mere vi kan genanvende jo bedre.

Efter afrensning skal du sende dokumentation til kommunen for, at den afrensede bygningsdel er ren i forhold til gældende grænseværdier. Dette vil være i form af billeder som du sender ind til din sagsbehandler. 

Specielt for PCB

Finder du høje koncentrationer af det meget sundhedsskadelige stof PCB i malingen, så vil det kræve at du får taget en renhedsprøve når du har afrenset din tungvæg eller dit betongulv. Dette er så vi er sikre på, at der ikke er noget af det skadelige stof tilbage. Om der er høje koncentrationer af PCB i netop din bygning, vil fremgå af den kortlægning du får lavet.