Udbudsplan Teknik og Miljø

Teknik og Miljø udbudsplan 2021
Område Konsulent Mail Telefon
Indsamling af yderligere genanvendelige fraktioner Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79966244
Beholdere til farligt affald Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79966244
Den 3. beholder til genanvendelige fraktioner Jens Peder Matthiesen jpm@vejen.dk 79966250
Forbehandling af madaffald ca. 3000 t Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79966244
Indkøb af madaffaldsposer Katrine Høyrup khoy@vejen.dk 79966244
Alle genanvendelige fraktioner Jens Peder Matthiesen jpm@vejen.dk 79966250
Remix Michael H. Jensen    
Striber Michael H. Jensen    

 

Udbudsplanen vil løbende blive opdateret og der kan både blive tilføjet og fjernet aftaleområder. Når de konkrete udbud bliver bekendtgjort vil det fremgå af kommunens hjemmeside.