Udbudsplan

Vejen Kommunes overordnede udbudsplan 2. halvår 2020
Område Konsulent Regi KL/SKI aftalenr.
AV Udstyr MBSL KL 50.70
Babyudstyr til dagplejen CY SK  
Biler og minibusser (løbende anskaffelser) ML VK  
Computer CY SKI 02.02
Forsikringer ML VK  
Færdselstavler BB SK  
Fødevarer til små institutioner ML SKI 09.01
Genbrugshjælpemidler BB KL 50.99
Hårde Hvidevarer MBSL VK  
IT System til Dagtilbud og Skole ML SKI 02.19
Møbler (Kontor, kantine og mødelokaler) MBSL KL 50.30
Møbler (Daginstitution og undervisning) MBSL SKI 03.13
Sonder og ernæring BB SK  
Sportsudstyr MBSL VK  
Tablets CY SKI 50.43
Tolkebistand MBSL SK  

 

VK: Vejen Kommune

SK: Sydjysk Kommuneindkøb (Billund, Varde og Vejen Kommuner)

SKI: Frivillig aftaler som Statens og Kommunerne Indkøbsservice A/S stiller til rådighed for kommunerne.

KL: Der er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt en række områder, som skal udbydes fælleskommunalt via SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. Aftalerne er forpligtende for kommunerne.
Læs mere om SKI rammeaftaler

Udbudsplanen vil løbende blive opdateret og der kan både blive tilføjet og fjernet aftaleområder. Når de konkrete udbud bliver bekendtgjort vil det fremgå af kommunens hjemmeside.

Har du spørgsmål til udbudsplanen er du velkommen til at kontakte Indkøb.

Martin Larsen (ML), tlf. 79 96 61 32, mail: mala@vejen.dk
Mikkel Bech Sloth-Lisbjerg (MBSL), tlf. 79 96 61 33, mail mbsl@vejen.dk
Cansu Yurdaer (CY), tlf. 79 96 61 31, mail: cayu@vejen.dk
Birgitte Bjørnsen (BB), tlf. 79 96 61 34, mail: bibh@vejen.dk