Udbudsplan

Vejen Kommunes overordnede udbudsplan 2. halvår 2019
Område Konsulent Regi KL/SKI aftalenr.
Babyudstyr til dagplejen CY SK  
Biler og minibusser (løbende anskaffelser) ML VK  
Elevatorservice BH KL 50.75
Fødevarer til små institutioner ML SKI 09.01
Fødevarer til store institutioner ML KL 50.90
Genbrugshjælpemidler BH KL 50.98
Geografisk informationssystem (GIS) ML VK  
Helbredstillæg - Tandproteser BH VK  
Hjælp til respirationsinsufficiente borgere CY Region Syd  
Kaffe, te, maskiner og service MSL SK  
Kaldeanlæg til Plejecentre BH VK  
Stomiartikler BH Region Midt  
Sundhedsfaglige vikarydelser CY SKI  17.17
Sygeplejeartikler BH KL 50.95
Vask og leje af beklædning til plejen og køkkenerne MSL VK  
Vejskilte BH SK  

 

VK: Vejen Kommune

SK: Sydjysk Kommuneindkøb (Billund, Varde og Vejen Kommuner)

SKI: Frivillig aftaler som Statens og Kommunerne Indkøbsservice A/S stiller til rådighed for kommunerne.

KL: Der er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt en række områder, som skal udbydes fælleskommunalt via SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. Aftalerne er forpligtende for kommunerne.
Læs mere om SKI rammeaftaler

Udbudsplanen vil løbende blive opdateret og der kan både blive tilføjet og fjernet aftaleområder. Når de konkrete udbud bliver bekendtgjort vil det fremgå af kommunens hjemmeside.

Har du spørgsmål til udbudsplanen er du velkommen til at kontakte Indkøb.

Martin Larsen (ML), tlf. 79 96 61 32, mail: mala@vejen.dk
Mikkel Bech Sloth-Lisbjerg (MSL), tlf. 79 96 61 33, mail mbsl@vejen.dk
Cansu Yurdaer (CY), tlf. 79 96 61 31, mail: cayu@vejen.dk
Birgitte Bjørnsen (BH), tlf. 79 96 61 34, mail: bibh@vejen.dk