Sygedagpenge for ansatte

Du anmelder og anmoder om refusion af syge- og barseldagpenge på Virk.dk/Nemrefusion. Det er også der, du kan søge om refusion for løntilskud eller fleksjob.

Læs information om sygedagpenge løsningen på NemRefusion.

Pjece: § 56- eller § 58a-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom