Sygedagpenge for selvstændige Covid 19

Beskyt dig selv og andre. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme. Begræns fysisk kontakt. Vær opmærksom på rengøring. Kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn.

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som er gældende for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021. 

Lovændringen gælder for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. 

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge

  1. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. I disse tilfælde anses kravet om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7 for at være opfyldt. Det forudsætter dog, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

  2. Selvstændige har ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag i (hele) den periode, hvor den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Bemærk, at sygedagpengelovens almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i sygedagpengelovens § 7 ikke er opfyldt. Retten til sygedagpenge forudsætter, at den selvstændige opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Sådan anmelder du fraværet

Anmeld sygefravær hvis fraværet skyldes Covid 19