Fleksjobrefusion

Anmod om fleksjobrefusion

Fleksjobrefusionen er et offentligt tilskud, der svarer til enten halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn.

Hvor stort tilskuddet er, afhænger af den ansattes arbejdsevne.

Tilskuddet tages løbende op til vurdering. Hvis den ansattes arbejdsevne ændrer sig, kan tilskuddet øges, mindskes eller helt bortfalde.