Vinterberedskabet

Beredskabsperiode

Vinterberedskabet er etableret i perioden 15. oktober til 15. april.

Overvågning

I beredskabsperioden har Vejen Kommunes vintervagt ansvaret for, i alle døgnets 24 timer, at overvåge vej- og vejrsituationen. Vintervagten benytter glatførevarslingssystemet VejVejr, som blandt andet giver mulighed for, at sammenholde data fra Vejen Kommunes 6 glatføremålestationer samt stationerne i nabokommunerne.

Vagtordninger

Vintervagten har det overordnede ansvar for hvornår glatførebekæmpelsen iværksættes.

Inspektionsvagten tilkaldes efter aftale med vintervagten, ud til inspektion af veje og stier i kommunen. Vintervagten tager i samråd med inspektionsvagten beslutning om handlingsplanen når glatførebekæmpelsen eller snerydningen iværksættes.

Udkald

Som udkalds- og administrationssystem anvendes Vinterman. Når vintervagten har vurderet, at der ud fra de oplysninger der foreligger, bliver glat, fortages udkald til præventiv glatførebekæmpelse på klasse I veje og -stier.

Vintervagten og inspektionsvagten vurderer i fællesskab, om der er behov for igangsætning af vinteraktivitet på klasse II-, III- og IV-vejene samt klasse II-stierne.

Samtlige udkald på klasse I, II, III og IV-veje samt klasse I og II-stier foretages af vintervagten, via Vinterman.

Nødsituationer

Falck, læger, hjemmeplejen, dyrlæger m.m. kan i nødsituationer rekvirere sneplovsassistance hele døgnet.

Vej- og vejrsituationen

Lyt til Radio Syds morgenudsendelser.
Oplysninger kan endvidere fås på 
www.vintertrafik.dk