Eksempler på dine pligter som grundejer

Der er flere eksempler i vores vinter- og renholdelsesregulativ.

Oversigt over ejerens pligt på en hjørnegrund, der grænser til tre kommuneveje

Pligten for ejeren af en hjørnegrund, der grænser til 3 kommuneveje. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov.

Oversigt over ejerens pligt på en hjørnegrund, hvor vejtilslutningen er udført som eksempelvis en fortovsoverkørsel

Pligten for ejeren af en hjørnegrund, der grænser til 2 kommuneveje, og hvor vejtilslutningen er udført som eksempelvis en fortovsoverkørsel. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov. Medens Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde den "røde" fortovsoverkørsel.

 Oversigt over ejerens pligt på en grund, der afgrænser to kommuneveje

Pligten for ejeren af en grund, der grænser til 2 kommuneveje. Det "blå" fortov hænger ubrudt sammen med ejendommens adgang til en kommunevej. Grundejeren skal derfor renholde, gruse/salte og snerydde det "blå" fortov. Medens Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde det "røde" fortov, da grundejerens ejendom kun har adgang til det "blå" fortov.

Oversigt over ejerens pligt på en grund, der grænser til to kommuneveje, og hvor ejendommen har adgang til en kommunevej uden fortov

Pligten for ejeren af en grund, der grænser til 2 kommuneveje, og hvor ejendommen har adgang til en kommunevej uden fortov. Vejen Kommune skal renholde, gruse/salte og snerydde det "røde" fortov, da grundejerens ejendom kun har adgang til kommunevejen uden fortov.