Grundejerens ansvar og pligter

Derudover er dine pligter forskellige, alt afhængig af om din ejendom grænser op til en offentlig vej eller en privat fællesvej. 

 • Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at salte, gruse og rydde sne på fortove og stier, der grænser op til ejendommen, og som ligger i ubrudt forlængelse fra din ejendoms adgang til fortovet eller stien.
 • Grænser din ejendom op til en privat fællesvej eller sti, har du pligt til at salte, gruse og snerydde fortove, stier og veje, der grænser op til ejendommen. Og med hensyn til vejene har du pligten ud til vejenes midte.

Der er retspraksis for, at grundejere skal salte, gruse og rydde sne i tidsrummet kl. 7:00 til kl. 21:00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet kl. 8:00 til 21:00 på søndage. Ved arbejdspladser, butikker, cafeer, institutioner, restauranter med flere skal grundejere salte, gruse og snerydde i disses åbningstider.

Du har mulighed for at overdrage din grundejerpligt til en anden person. Aftalen skal være skriftlig og vi skal godkende aftalen. Du kan rekvirere en formular her.

Eksempler på dine pligter som grundejer

Hvor gælder grundejernes ansvar og pligter

Grundejernes ansvar og pligter gælder i byområder, der ligger i byzone og i sommerhusområde, og Byrådet har den 13. september 2016 besluttet, at grundejernes ansvar og pligter derudover også gælder i bymæssige områder, der ligger i landzone.

Det betyder, at du som grundejer har pligt til at renholde, gruse/salte og snerydde offentlige fortove og stier ud for din ejendom i følgende byer og bymæssige områder:

 • Andst
 • Asbo
 • Askov
 • Brørup
 • Bække
 • Brændstrup
 • Foldingbro
 • Føvling
 • Gesten
 • Gjerndrup
 • Glejbjerg
 • Hjerting
 • Holsted
 • Hovborg
 • Jels
 • Københoved
 • Lindknud

 • Lintrup
 • Læborg
 • Rødding
 • Sdr. Hygum
 • Skodborg
 • Skudstrup
 • Stenderup (Føvling)


 • Stenderup (Rødding)
 • Tobøl
 • Veerst
 • Vejen
 • Vester Torsted
 • Øster Lindet