Vej og park

Giv os et praj

Her kan du give os et praj om f.eks.:

  • Stoppede rendestensbrønde
  • Fejl på veje og/eller stier
  • Skade på færdselstavler eller autoværn
  • Defekte legeredskaber
  • Affald på vejarealer

Giv os et praj om vej og park

Genstand ud på fortov eller vejareal

Hvis du har behov for at stille materiale f.eks. stillads, sand eller lignende på eller ved offentlig fortov, vej eller privat fællesvej, skal du søge om tilladelse.

Læs mere om opstilling af container, stilladser og lignende

Ny overkørsel

Hvis du har behov for at etablere en ny eller flytte en eksisterende overkørsel ud til en mark, ejendom, offentlig vej, privat fællesvej eller fortov skal du søge en tilladelse.

Læs mere om etablering af overkørsel