Trafiktællinger

Teknik & Miljø udfører mellem 75 og 100 trafiktællinger om året. Trafiktællingerne giver viden om, hvor mange biler der kører på vejene, hvor stærkt de kører og hvordan trafikkens sammensætning er i forhold til antallet af lette og tunge køretøjer.

Denne viden bliver benyttet, når vedligeholdsarbejdet bliver planlagt, når trafiksikkerhedsindsatsen planlægges, og når vi vurderer nye vejtekniske løsninger. 

Hvis du kender en lokalitet hvor trafikken afvikles uhensigtsmæssigt, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere, om der er behov for tælling af trafikken på stedet.

Trafiktællinger udført i Vejen Kommune