Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer

 

Vagn Sørensen (formand), formand for Udvalget for teknik & miljø

Claus Grimm, næstformand for Udvalget for teknik & miljø

Kirstine Gottlieb, Sundhed & Familie

Bodil Hjortlund, Dagtilbud & Skole

Lisbeth Schøler Warming, Dagtilbud & Skole

Knud Reinholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi

Henning Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi

Steen Nielsen, Landdistriktsudvalget

Carl Jørgen Schmidt, Ribe Amts Vognmandsforening

Gunnar Skov, Ældreområdet

Lars Ole Thrane, Køreskolerne

Niels Peter Gregersen, Handicaprådet

Annette Rix Nissen, Teknik & Miljø

Anders H. L. Pedersen, Teknik & Miljø

Anne Mette Helstrup Jensen (sekretær), Teknik & Miljø