Trafiksikkerhedsudvalgets medlemmer

 

Vagn Sørensen (formand), formand for Udvalget for Teknik & Miljø

Claus Grimm, næstformand for Udvalget for Teknik & Miljø, samt Sundhed & Familie

Bodil Hjortlund, Dagtilbud & Skole

Inge-Lise Nissen, Dagtilbud & Skole

Knud Reinholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi

Henning Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi

Morten Alslev, Syd- og Sønderjyllands Politi

Steen Nielsen, Landdistriktsudvalget

Carl Jørgen Schmidt, Ribe Amts Vognmandsforening

Gunnar Skov, Ældreområdet

Karin Bork, Køreskolerne

Niels Peter Gregersen, Handicaprådet

Annette Rix Nissen, Teknik & Miljø

Anders Pedersen, Teknik & Miljø

Anne Mette Helstrup Jensen (sekretær), Teknik & Miljø