Trafiksikkerhedsplan 2013-2016

Trafiksikkerhedsplanen udstikker retningslinjer for trafiksikkerhedsarbejdet frem mod 2016. Planen følger Færdselssikkerhedskommissionens målsætning - vi arbejder for at halvere antallet af personskader i perioden 2010-2020.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016

Baggrundsrapport 1- Udvidet uheldsanalyse

Baggrundsrapport 2- Utrygge lokaliteter